Βυζαντινά Εκκλησάκια, Ναΐσκοι Μάρκαρης Β.

Τα βυζαντινά εκκλησάκια που κατασκευάζει η εταιρεία  μεταφέρονται με ασφάλεια σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος.